KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 18-12-2022 19:08   Güncelleme : 18-12-2022 19:47

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Uşak Şubesi Birinci Olağan Kurulu Yapıldı!

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Uşak Şubesi Birinci Olağan Kurulu Yapıldı!

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Uşak Şubesi Birinci Olağan Kurulu Yapıldı!

 

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Uşak Şubesi birinci olağan kurulu geniş katılım ile yapıldı, Dernek Kurucu Başkanı Gülay Danacı yeniden başkan seçildi.

Dernek Binasında yapılan 1. Olağan Kongresi yoğun katılımla yapıldı.

 İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Uşak Şubesi Birinci Olağan Kurulu’na İzmir BAL-GÖÇ Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy, İzmir BAL-GÖÇ merkez yönetim kurulu üyelerinden Sabri Atasoy, Manisa Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği  Başkanı Altan Hafız İsmailoğlu, Sarnıç Şubesi Yönetim kurulu üyesi Samet Vatansever Uşak Merkez Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fadime Türker Meral’in  yanı sıra Akademi dünyasından genel kurula katılım bir hayli fazla oldu. Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Şirin Koçak Özeskici, Eğitim Fakültesi Araş. Gör. Dr. Adem Özgür, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşeri Coğrafya Anabilim Dalı Araş. Gör. Dr. Hasan Hüseyin Yılmaz, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Teorisi Anabilim Dalı Araş. Gör. Dr. Ercan Bahtiyar, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Selcen Özyurt Ulutaş, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Pelin Baran, Uşak Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Ahmet Aydın ve İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Uşak Şubesi yöneticileri, üyeleri ve çok sayıda Uşak’ta yaşayan Balkan Göçmenleri genel kurula katılım sağladı.

 Kurul Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah arkadaşlarının  ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımız'ın okunmasıyla başladı.

 1. olağan genel kurulunda divan başkanlığının oluşmasından sonra genel kurul seçimine geçildi.

 

Divan sözcüsü gelir gider durumunu okudu ve oylamaya sunuldu. Daha sonra yeni yönetim listesi oylama sunuldu. Salonda bulunanların tamamı yeni yönetim kurulunu onayladı. Kongre seçimi sonrası genel kurula hitaben teşekkür konuşması yapan , İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Uşak Şubesi başkanlığına seçilen Gülay Danacı kendisine verilen desteklerden dolayı genel kurula katılanlara teşekkür etti.

 İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin kuruluş amaçlarına değinen Başkan Gülay Danacı; ‘’Coğrafi bir bölge olan Balkan Yarımadasından Ana Vatana göç etmiş ve halen   Balkan Yarımadasında yaşamakta olan soydaşlarımızı bir araya getirmek. Onların ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarına çözüm bulmak. Hazırlanacak Yönetmelik doğrultusunda ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere öğrenim bursu vermek. Sözü edilen bölgede yüzyıllarca egemen olmuş atalarımızın kültür mirasını, örf ve adetlerini yaşatmak. Gerçekleştireceği faaliyetlerle üyelerin dışında, yerel ve ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretmek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamaktır’’ dedi.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy’da kongrede yaptığı konuşmada derneklerinin misyonunu açıkladı. Genel Başkan Nursoy konuşmasında;  ‘’İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği,toplumun kendisinden beklediği görevin ve varlık nedeninin bilinciyle, vizyonu doğrultusunda aşağıdaki stratejik hedeflere ulaşmayı planlamaktadır: Balkanlarda  yaşayan iki dilli Türk çocuklarının, aynı zamanda kimlik sorununa da neden  olan anadili eğitimindeki yetersizlik meselesiyle yakından ilgilenmek.Onların genel sorunları ve ona ilişkin sonuç,çözüm önerileri geliştirmek ve bunları projelendirmek; Balkan topraklarında atalarımızın mirası olan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı,onarımı ve restorasyonu için projeler ortaya koymak,yürütülen projelere destek olmaktır’’ ifadelerini kullandı.

Genel kurul göreve seçilen yeni yönetimin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Uşak Şubesi Genel Kurulunda

Yönetim Kurulu şöyle oluştu;

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

1- Gülay Danacı 2- Behçet Elmalı 3- Halil Mandacıoğlu 4- Nevin Kılıç 5- Hüseyin Ay

6- Mustafa Nalbantoğlu 7- Ahmet Genç

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler;

1- Serdar Karadağ 2- Veli Mandacıoğlu 3- Cevat Doğan 4- Gönül Kaya 5- Kamile Mandacıoğlu

6- Ömre Aydın 7- Osman Tosun

Denetim Kurulu Asil Üyeler;

1- Nazife Maluhan 2- Habibe İlyas 3- Nihat Kılıç

Denetim Kurulu Yedek Üyeler;

1- Seher Ayata 2- Ümit Kuyusuz 3- Adem Özgür

Disiplin Kurulu Asil Üyeler;

1- Ferhat Karataş 2- İsmail Koç 3- Ahmet Cihad Uçar

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler;

1- Ahmet Çeşmeci 2- Aysel Ekici 3- Ayşen Miray Böcekci

Merkez Genel Kurulunda Şubeyi Temsil Edecek Delegeler;

Asil Delegeler; Mustafa Nalbantoğlu, Ahmet Genç, Veli Mandacıoğlu, Öznur Mandacıoğlu,

Cemile Gerboğa.

Yedek Delegeler; Cevat Çoğan, Kamile Mandacıoğlu, Osman Tosun, Nazife Maluhan, Habibe İlyas

AdminAdmin