EĞİTİM
Giriş Tarihi : 16-11-2022 12:19

Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Basın Mensuplarıyla İle Bir Araya Geldi!

Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Basın Mensuplarıyla İle Bir Araya Geldi!

Uşak Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi Yemekhanesinde gerçekleşen toplantıda Uşak
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversitenin 2022 yılı çalışmalarından
bahsederek değerlendirmelerde bulundu. Rektör Savaş’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan
Taş ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Emre Vadi Balcı eşlik etti.
Uşak Üniversitesinin son 5 yıllık gelişimini anlatan Prof. Dr. Savaş, “Hepinizin malumu olduğu
üzere, üniversitelerin temel görevlerinden biri bilgi üretmek, inovasyon yapmak, bölgenin ve
ülkenin ihtiyacı olan teknolojiyi üretmektir. Bununla beraber, bu teknolojik gelişmelere uyum
ve katkı sağlayacak, çağımıza uygun bilgi ve beceri birikimine sahip temel insan gücünü
yetiştirmektir. Bu anlamda, üniversite olarak sorumluluğumuzun farkında olup, Uşak’ın
sosyo-ekonomik, kültürel kalkınmasına ve özellikle Uşak sanayisi ve iş dünyasının gerek
duyduğu teknolojik altyapıyı oluşturmada etkin rol oynayacağımız çalışmalar yaptık, yapmaya
da devam ediyoruz.” dedi.
Günümüz yükseköğretiminde verilen tüm hizmetlerin kaliteli olmasının tercih edilebilirliğin
şartlarından biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Savaş “Kalite yönetiminin önemini anlayan
ve bu yönde kendisine bir yol haritası çizen üniversiteler, dünyadaki üniversitelerle rekabet
edebilir hale gelmektedir. Bu yönde yaptığımız çalışmalar sonucu; ISO 9001:2015 Kalite
Yönetim Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre
Yönetim Sistemi, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını almaya hak
kazandık. Şimdiki hedefimiz; YÖKAK Kalite Belgesini almak. Başvurumuzu yaptık. Tüm
birimlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Aralık ayında YÖKAK belgemizi alacağımıza
inanıyorum. 2023 yılı ÖSYM tercih kılavuzunda ‘Uşak Üniversitesi Kalite Belgesine sahiptir’
ibaresi yer alacak.”dedi.
Uşak Üniversitesi olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu gelişmelerin
içinde olacak çalışmalar yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Savaş “Bu noktada bölgenin yeni
teknoloji üstü olmaya aday olan Uşak OSB Teknoparkımız açıldı. Firmalarımız burada
faaliyetlerini yürütmeye başladı. Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, Uşak’ta faaliyet gösteren
STK’lar, kamu kurumları ve sanayi kuruluşlarıyla eğitim-öğretim işbirlikleri, sosyal-kültürel
işbirlikleri, AR-GE ve ÜR-Ge’ye yönelik işbirlikleri yaparak üniversite-şehir bütünleşmesini son
beş yıldır üst seviyeye çıkardık. Bu işbirliklerin yanı sıra amacı “Ortak Akıl”, hedefi “Başarı”
olan ‘Uşak Üniversitesi Danışma Kurulunu’ oluşturduk. Üniversitenin dış paydaşları olan
kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek kurulumuzu oluşturduk. Akademik
programlarımızın dış paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak biçimde yapılandırdık ve
sistematize ettik. Kısaca şehir ile üniversitemiz her konuda ortak akıl ile hareket etmektedir.
Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisimizin çalışmaları da çok başarılı. UTTO bünyesinde
“Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği”, “Proje Destek Hizmetleri”, “Patent Destek Hizmetleri” ve
“Girişimcilik Hizmetleri” veriyoruz.”şeklinde konuştu.

AdminAdmin